Прекратяване на договор с мобилен оператор в Австрия

altПрекратяването на договор (Vertragskündigung) с мобилен оператор в Австрия става единствено и само чрез писмено уведомление. Подписаният от вас документ трябва да бъде изпратен по пощата или по факс. В редки случаи се допуска и изпращането му посредством електроната поща (e- mail).

За съжаление, продавачите във фирмените магазини на мобилните оператори никога не са отзивчиви и готови да ви съдействат при прекратяване на договор. Единственото, на което можете да разчитата от тяхна страна, е да ви връчат номера на факса и адреса, на който да изпратите документа. Тази пречка обаче, не бива да ви притеснява! Документът за прекратяване на договор с мобилен оператор се пише много лесно:

1. В горния ляв ъгъл се изписва името и адреса на компанията, с която имате сключен договор. Точният начин за изписване можете да вземете от последната сметка, която сте получили по пощата.

2. В горния десен ъгъл се изписва вашето име, адрес и координати за контакт (телефон и е-мейл).

3. Оставяте два-три празни реда, след което изписвате града и датата. Например:

Wien, am 16.03.2014

4. Оставяте още два – три празни реда и изписвате темата на документа: Прекратяване на съществуващ договор с мобилен операторю

Betreff: Kündigung eines bestehenden Mobilfunkvertrages

5. Оставяте един празен ред, след което изписвате следното изречение: Уважаеми дами и господа, посредством този документ искам да прекратя съществуващия договор съобразено с възможно най-ранния термин. В допълнение Ви моля да ми изпратите писмено потвърждение на прекратяването на договора.

Sehr geehrte Damen und Herren, Hiermit kündige ich den mit Ihnen bestehenden Mobilfunkvertrag firstgerecht per frühestmöglichem Kündigungstermin. Des Weiteren bitte ich Sie ausdrücklich um eine schriftliche Kündigungsbestätigung.

Оцветеният в червено текст можете да замените и с конкретна дата, на която искате договорът ви да бъде прекратен. Също така сигурно ви направи впечатление, че част от текста е подчертана. Това не е случайно! Мобилните оператори често „забравят“ да изпратят потвърждение за прекратяване на договора и продължват да ви теглят пари от сметката. По този начин Вие „подчертавате“ сериозното си намерение да контролирате процеса и държите, точно както и те, на писмено потвърждение.

6. Оставяте един или два свободни реда, след което попълвате информация за договора. Тя включва:

– клиентски номер (Kundennummer),

– телефонен номер (Rufnummer) и

– името на подписалия договора (Vertragsinhaber).

7. Оставяте още един празен ред и пишете, че искате бързо обработване на вашия случай и още веднъж споменавате, че държите на отговор в писмен вариант:

Ich bitte um rasche Bearbeitung und Zusendung der Kündigungsbestätigung

8. Следва Поздрав, вашето име и подпис:

Mit freundlichen Grüßen, Ivan Ivanov

Онези от вас, които нямат особени претенции към съдържанието на изпратеното от тях писмо и договорът им е вече изтекъл, могат да използват за помощ онлайн попълване на този документ. За целта погледнете на следния сайт: www.tarife.at

 

ВНИМАНИЕ: Имайте предвид, че повечето договори се сключват за период от 24 месеца (2 години). Предварителното им прекратяване в възможно, но ще ви се наложи да заплатите месечните такси за останалата част от този период. 

 

ВАЖНО: Съблюдавайте определените срокове за прекратяване на договори (die Kündigungsfrist). В Австрия той обикновено е 3 месеца, но има и изключения. Това означава, че вие трябва да заявите в писмен вид желанието си за прекратяване на договора на-малко три месеца преди датата, на която желаете той да бъде прекратен.

 


За да разгледате подробно документа кликнете върху неговото изображение в тази статия!