Освобождаване от карантина с направен в България РСR-тест

От днес, 2 февруари, за период от 3 месеца, до 30 април 2021 година, влизащите в страната български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и всички членовете на техните семейства, които не представят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането у нас PCR-тест, се поставят под карантина за срок от 10 дни. Карантината може да бъде отменена при представяне на отрицателен резултат от PCR-тест, извършен 24 часа след пристигането в България.

Карантината се отменя в рамките на 24 часа от предоставянето на документа, показващ отрицателен резултат от PCR-тест.

Това нареди министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов с издадена в понеделник (01.02.2021 г.) заповед.

Заповед № РД-01-74/01.02.2021 г.

В заповедта се казва още, че директорите на регионалните здравни инспекции могат да отменят карантината на съответната група лица, пристигнали у нас в периода 29 януари – 1 февруари. Условието е гражданите да представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено в срок до 24 часа от влизането в сила на настоящата заповед PCR-изследване. В тези случаи карантината се отменя до 24 часа след предоставянето на документа.


Прочетете също