Ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев пристига с група от петнадесет преподаватели във Виена.

В продължение на два дни на фасадата на най-големия виенски университет -Технологическия ще се вее транспарант, изработен в издателския център на Русенския университет, предаде Дарик.

Утре ще се проведе поредната среща на членовете на европейската тематична мрежа по компютинг, инициатор и координатор на която е Русенският университет. В мрежата са включени 70 университета и фирми от общо 31 страни, което я нарежда сред най-големите академични мрежи в Европа. За успешното ръководство на тази мрежа университетът, единствен от извънстоличните университети, получи престижната награда ПИТАГОР. На срещата ще бъде направен отчет на работата през първите две години и ще бъдат набелязани задачите до края на проекта.

Русенският университет ще лансира идеята за нова европейска мрежа. Утре ще бъде открито и 12-тото издание на международната научна конференция по компютърни системи и технологии, запазената марка на която е “КомпСисТех”. Тази конференция всяка година се провежда в различни градове и университети, но неизменно я наричат “Русенската”. За нарастващия рейтинг на конференцията говори фактът, че от четири години сборниците с изнесените доклади се публикуват във виртуалната библиотека на Асоциацията по компютърни машини (АСМ) – най-голямата и авторитетна в света организация в областта на компютинга. Цитиранията на докладите от други автори се следят от системата SCOPUS, благодарение на което се очаква тази конференция да бъде първата в България с Импакт-фактор.

На конференцията ще бъдат изнесени над 100 научни доклада. Русенският университет ще представи разработената по поръчка на МОМН концепция за въвеждане на иновационни технологии в образователната сфера, която наскоро беше представена от ректора на министър Сергей Игнатов.