Семинар за българските предприемачи във Виена

altУспешно премина поредният семинар за български предприемачи във Виена, организиран от Отделa за многообразието към Виенската Стопанска Камара (Diversity Referat). Тема на срещата бе Попълването на данъчните декларации с помощта на онлайн портала „Финанси онлайн“, който е специално създаден за да улесни и ускори връзката и работата на самонаетите лица с финансовите институции в Австрия.

За нагледно разясняване на неговите възможности бяха поканени двама експерти: маг. Бриндъл и д-р Беер, които в своите презентации се концентрираха върху следните основни теми и въпроси:

• Безплатни услуги, информация и съпорт, предлагани от Виенската Стопанска Камара;

• Контакти и връзки с отделите на Виенската Стопанска Камара;

• Контактни лица за българските предприемачи във Виена.

 

• Как мога да имам достъп до “Финанси онлайн”?

• Какви възможности предлага “Финанси онлайн”?

• Как правилно да си попълня данъчната декларация за доходите и декларацията за данък върху оборота?

След приключването на събитието участниците в него попълниха анкета, в която посочиха темите и въпросите, които ги интересуват и по които биха искали да получат повече информация. Въз основа на тях ще бъде формулирана темата на следващия семинар за български предприемачи в Австрия.