Спад на безработицата в Австрия

Безработицата в Австрия е паднала на 8,2% през декември 2010 година от ниво 8,6%, дванадесет месеца по-рано. Така броят на безработните в страната е спаднал от 363 000 на 302 000 души, като в числото са включени и хората, минали курсове за професионално обучение.


Според европейската статистическа служба Евростат безработицата в Австрия за октомври е била 4,8%, което е второто най-ниско ниво за Европа след Холандия. Разликата в данните идва от различното изчисление, като австрийските служби разглеждат като безработни и хората, които поемат случайно възникнала работа.