Спецификация

Тираж: 5 000 броя

Цвят: 4+4 / гланц

Хартия: 115 г.

Език: български

Формат: А5 (вертикално)

Корица: 4 страници

Съдържание: 28 страници

Разпространение: безплатно

Целева група: българската общност в Австрия, българи, които често пребивават за дълго време в град Виена