Стипендии “Ернст Мах” за изследователска дейност в Австрия

Австрийското федерално министерство за образование, наука и култура (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) отпуска стипендии за изследователска дейност на кандидати от цял свят. Субсидиите са на името на известния австрийки физик и философ Ернст Мах (1838-1916).

Финансирането е за докторанти и млади учени от всички научни дисциплини, които имат желание да разработят научен проект на територията на Австрия. Продължителността на дейността може да е от един до девет месеца. Стипендиите са ежемесечни и са в размер на 940 евро. За кандидатите, които са над 30 годишна възраст, е предвидена парична помощ от 1 040 евро за месец.
Изискванията към кандидатите са няколко. Те не трябва да са се обучавали или работили по друг научен труд в Австрия през последните шест месеца и не трябва да са над 35 години. Необходимо е да владеят отлично немски или английски език. Кандидатурите трябва да се изпратят не по-късно от 1 март 2013 г. на адрес:michael.schedl@oead.at. Подробна информация за необходимите документи за участие и възможност може да откриете на официалната страница на програмата.