Негативен резултат от PCR тест или 10 дневна карантина при влизане в България (видео)

Всички граждани, включително и българските, които пристигат както от трети страни, така и от Европейския съюз, ще влизат на територията на България след задължителен PCR тест. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, могат да останат в 10 дневна карантина. Целта на тази мярка е ограничаването на разпространението на новият вариант на заразата, за който се предполага, че е по-заразен.

От 29 януари 2021 година пристигащите в страната ще трябва да предоставят документ удостоверяващ негативен резултат от направен PCR-тест. Решението е взето както от здравното министерство, така и от Националния оперативен щаб. 

ВАЖНО: Тестът трябва да е направен до 72 часа преди влизането в страната – не по-стар от 3 дни.

Документът, който се представя трябва да съдържа трите имена на лицето, дата, на която е направен теста, информация и координати за контакт с лабораторията, в която той е направен. Ако документът е оформен на език, различен от българския, той трябва също така да съдържа изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

Карантина 

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна  верижна реакция за доказване на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор

Изключения

Изключение от се допуска по отношение на:

  • водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
  • водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват
  • международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;
  • членовете на екипажите на плавателни съдове;
  • членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;
  • лицата, които преминават транзитно през територията на Република България

Транзитното преминаване

Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.


Тези статии ще Ви бъдат също интересни