Увеличение на студентските здравни застраховки в Австрия

От 01.07.2011г., се предвижда увеличение на месечните вноски на студентските застраховки. На сайта на застрахователите WGKK е публикувана новина, която съобщава за промяната.


Министерството на Науката и изследванията (Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) е прекратило споразумението, въз основа на което то е поемало половината от месечната вноска на студентската застраховка. От началото на месец юли, всички самоосигуряващи се студенти ще трябва да заплащат пълната цена, която възлиза на 49,85 евро месечно.

 


Източник на информацията: wgkk.at