Условия за следване в Австрия – НЕМСКИ ЕЗИК

Едно от условията, да бъдете допуснат чужденец да следва като редовен студент (ordentlichen Student) в австрийски университет, е да владее достатъчно добре немския език (§48 Abs.2). Знанията могат да бъдат доказани по различни начини, между които и представянето на диплома за завършена немска гимназия. Други дипломи, които се признават от университетските власти в Австрия са:

  • Австрийска езикова диплома “Немски – средно ниво” (ÖSD-M);
  • Австрийска езикова диплома “Икономически немски език” (ÖSD-DWD);
  • Гьоте Институт – изпит за среднониво (ZMP);
  • Wiener Internationale Hochschulkurse – Fortgeschrittene (Stufe 3);
  • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienwerberinnen (DSH);
  • Lehrveranstaltungszeugnis Deutsch einer anderen österreichischen Universität.

Всички онези, които нямат възможност да представят гореспоменатите дипломи, са длъжни да положат приравнителен изпит по немски език (Ergänzungsprüfung) пред Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten. Проверяват се граматическите познания и комуникационните способности на студентите.

Изпитът не е труден, но изисква добра предварителна подготовка. Състои се от две части – писмена и устна:

  • Писмената част включва поредица от задания, като всяко следващо е по-трудно от предхождащото го. Попълват се думи, глаголи и т.н. В последното упражнение студентът трябва да напише кратък текст по зададена тема.
  • Устния изпит е разделен на две части, като първата представлява свободен разговор с оценяващия. Студентът бива помолен да се представи и да разкаже за живота си, семейството си, интересите и хобитата си. Във втората част изпитващия задава тема, по която студентът трябва да разсъждава. Темите са общи и не се изискват специализирани познания или терминология.

Чуждестранни студенти, които не владеят достатъчно добре немския език могат да посещават в продължение на три семестъра специализирани езикови курсове, като през това време имат специален статут на студент (Аußerordentliche Student). Записването за тези курсове, става след записването (Inskribieren) в избрания от студента университет, където получава нужните документи. Резервациита на място в един от курсовете по немски език става лично, в офиса на съответното учебно заведение. Резервации по телефон, Факс или електронна поща (e-mail) не се приемат.

За повече информация относно езиковите курсове, прочетете статията: Езиков курс по немски език за чуждестранни студенти в Австрия