Българо-австрийско училище за занимания в свободното време

Българо-австрийско училище "Св. Кирил и Методий"

Контакти

Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий” във Виена днес е стабилна и надеждна образователна институция със своя вътрешна динамика на развитие, с ярък живот и бистри критерии за успех и почтеност. В училището се провежда обучение на деца от І до ХІІ клас по български език и литература, българска история и география, съобразно действащите в Република България учебни програми и планове.

 

Училището е единственото лицензирано българско училище във Виена. Свидетелствата, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието, младежта и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

Транспорт

За ваше улеснение свалете и използвайте безплатното мобилно приложение BGKontakt  – съдържа 170 полезни контакта с български експерти и специалисти във  Виена – лекари, зъболекари, адвокати, преводачи, консултанти, счетоводители, застрахователи, брокери на имоти, както и адресите на български ресторанти, магазини, църкви, салони за красота, хотели и др.