Херберт Кикъл предприема големи промени, които засягат чужденците в Австрия

Затяга се положението за чужденците в Австрия. Това стана ясно от изказването на министър Херберт Кикъл (Herbert Kickl) на пресконференция на  Министерство на вътрешните работи този понеделник (08.10.2018). Съвместно с директора на службата за Чужденци и бежанци (BFA) бе обявено създаването на специална секция “Чужденци” (Fremdenwesen) в структурата на Министерство на вътрешните работи (Innenministerium). Това е крайният резултат от дълго плануваната и подготвяна Суперслужба за чужденци (Ausländer-Superbehörde) Тя ще започне официално дейност от 1 Януари 2019 година.

Херберт Кикъл, който е представител на крайно дясната Партия на свободата (FPÖ), обосновава нуждата от такова звено в ръководеното от него министерство с бежанската криза, която е изненадала австрийските служби за сигурност.

 „Es ist eine Vorbereitung, auf allfällige Herausforderungen, die auf uns zukommen können“

Това е една подготовка срещу всякакви предизвикателствата, които могат да ни застигнат (свободен превод)

На пръв поглед при създаването на този ресор става дума за събиране на ресурси с цел постигането на синергиен ефект . Целата е да се подсигури опазването на държавните граници, подобри контрола на пребиваването на чужденци в Австрия, както и получаването на статут на бежанци.  Други основни теми, с които новата служба ще се занимава, са екстрадацията на чужденци и подсигуряването на помощи за преживяване.

На пръв поглед много актуални теми и мерки, които със сигурност ще бъдат одобрени и приветствани от широки кръгове на австрийската общесвеност, които не одобряват имиграционната политика на страната.   Впечатление обаче прави и фактът, че новата служба ще  има влияние и играе важна роля при получаването на  Австрийско гражданство (Staatsbürgerschaft), получаването на Червено-бяло-червена-карта, както и събирането на фамилии (Familienzusammenführung).  По думите на Кикъл, тя ще има ръководна и обслужваща роля по тези теми.

Една от тези теми, получаването на  Австрийско гражданство интересува много хора сред българската общност в Австрия. Не става съвсем ясно защо е нужно Министерство на вътрешните работи да има ръководна и решаваща роля при получаването на такова? Напълно достатъчно е да съдействат с информация за кандидатите, както беше до сега. Тази намеса би усложнила, оскъпила и забавила цялата процедура.  До 1 януари 2019 обаче има достатъчно време. Много неща могат да претърпят промени. Нашият екип ще следи със засилен интерес темата и ще ви информира подробно за развитията по нея.