Чуждестраните студенти с право на работа в Австрия

Промяна в ограниченията за право на работа на чуждестранни студенти в Австрия приятно изненада всички българи в Австрия. Дни преди Велик ден, на официалната страница на AMS (Arbeitsmarktservice) бе публикувано текст, който съобщава, че учащите се чужденци имат право да бъдат наети ограничено на работа. Ограниченията зависят от етапът на следваме, в който те се намират:

– Учащи в програмата за бакалаври или студенти в първи абшнит (Studienabschnitt) могат да бъдат наемани на работа до 10 часа седмично;

– Учащи и студенти във втори абшнит или в магистърски програми могат да бъдат наемани на работа до 20 часа седмично.

Правото на работа за чуждестранни ученици и студенти е обвързано с получаването на работно разрешение (Beschäftigungsbewilligung), което се получава от AMS. До съвсем скоро неговото издаване ставаше единствено и само след проверка на пазара на труда и наличието на безработни, които да отговарят на изискванията за съответното работно място. Този процес усложняваше процедурата и водеше до множество откази.

Според новият текст в сайта на AMS, тази проверка отпада в случаите, когато работните взаимоотношения не надхвърлят гореспоменатите ограничения. Молбата за издаване на работно разрешение на ученици и студенти се поддава от австрийският работодател в офиса на AMS в района, където работниикът ще извършва своята дейност.

За повече информация посетете сайта на AMS: www.ams.at/sfa/14104_24615.html