Шофиране с българска книжка в Австрия

Преди да се преместите да живеете в Австрия или друга държава от Европейския съюз (ЕС) е препоръчително да се уверите, че срокът на валидност на вашата шофьорска книжка не е изтекъл. Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени в България не се признават в другите страни от ЕС.

Ако се преместите в Австрия, можете да продължите да използвате шофьорската си книжка до изтичането на нейния срок на валидност. Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Всички страни от ЕС трябва да се погрижат шофьорските книжки да бъдат в новия стандартен формат на ЕС най-късно до 2033 г. Ако имате безсрочна шофьорска книжка службите на държавата в която пребивавате в момента, ще ви информира кога да смените книжката си с нова в стандартния формат на ЕС.

Шофьорската ви книжка може да бъде подновена или, ако е издадена от друга държава, подменена единствено от австрийските власти. Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна шофьорска книжка. За вас ще важат същите правила като за австрийските граждани по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н. 

 


За повече информация прочетете и другите статии по темата – виж “още по темата”