Ще получат ли българите в Грац своя избирателна секция?

altБългарската общност в Грац има реални шансове да получи своя избирателна секция за предстоящите избори. По официални данни в града живеят 740 наши сънародници. От тях 591 имат постоянна адресна регистрация, за 147 човека това е второ място на пребиваване, а 2-ма са регистрирани като бездомни.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия, въз основа на избирателната активност през последните 5 години понастоящем е определено, че минималният брой секции, които ще бъдат разкрити в Австрия, са три избирателни секции в гр. Виена и една избирателна секция в гр. Винер Нойщадт. Въз основа на подадените до 09.09.2014 г. заявления е възможно да бъдат образувани и други секции. Условие за образуване на избирателни секции в населени места извън Виена е да бъде получено съгласието на приемащата държава, както и да бъдат подадени най-малко 40 заявления за участие в изборите.

До момента са поддадени 37 заявления от български граждани, които са изявили желание да гласуват в Грац. За да бъде разкрита поне една избирателна секция са нужни най-малко още 3 заявления. Желаещите могат да сторят това на следния адрес: www.cik.bg