семейно право

ММаг. Анелия Паскалева

Адвокат ММаг. Анелия Паскалева Контакти Naglergasse 21/2 ,A-1010 Wien +436508617284 +4319674907 paskaleva@advokat-paskaleva.at www.advokat-paskaleva.at/ Услуги Правните услуги на адвокатска кантора Анелия Паскалева имат за главна цел…