социални въпроси

КОМПАС

Информационен и консултативен център КОМПАС Контакти Ottakringer Straße 94, 1170 Wien +4369919035035 office@eukompass.at www.eukompass.at www.facebook.com/BeratungszentrumKOMPASS Центърът предлага информация и помощ по социални и трудови въпроси….