Австрия – велосипед превръща солената вода в питейна

Учени от Виенския технически университет са създали алтернатива на промишленото пречистване на водата. Мобилната система за обезсоляване на водата е евтин и щадящ околната среда и природните ресурси начин за пречистване и получаване на питейна вода от солена.

Водата е предпоставка за живот и следователно за упражняването на всички човешки права. Въпреки това достъпът до безопасна питейна вода и добри санитарни условия остава сериозно предизвикателство в много части на света и над 2 милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода. Всяка година над 361 000 деца на възраст под пет години умират от стомашно-чревни разстройства, дължащи се на лоши санитарни условия, лоша хигиена или опасна питейна вода.

Климатичните промени все повече влияят върху наличието на вода и достъпа до нея. Качеството на ресурсите се влошава и заплахата от недостиг на вода нараства, макар че в райони с малко сладководни ресурси солената вода вече се пречиства в промишлени предприятия. Но този процес е изключително скъп и  едва малка част от хората, които нямат достъп до питейна вода, могат да се възползват от тази технология.

Тъй като ресурсите от естествени пресни водни са ограничени, морската вода започва да играе все по-важна роля като източник на питейна вода. Солената вода може да се намери навсякъде по повърхността на земята, в океаните, в реките и във водоемите със солена вода. Около 71 % от земята е покрита със солена вода.

Mобилна инсталация

За да се направи пречистването на солената и солено-сладката вода по-ефективно, професорите от  Виенския технически университет, Маргит Гфьолер и Михаел Харасек, са разработили мобилна инсталация за обезсоляване на водата, която работи изцяло без електричество. За този процес учените използват принципа на обратната осмоза, което означава, че налягането на естествената осмоза се обръща и солта се отстранява от солената вода. В комбинация с бутална помпа, която се задвижва с педал на велосипед, и използвайки енергията от налягането,  морската вода може да бъде пречистена. Една от тези мобилни обезсоляващи инсталации е достатъчна, за да задоволи ежедневните нужди на едно семейство от вода. Разходите за поддръжка на инсталацията са много ниски и не натоварват финансово потребителите.


Прочетете също: