такси и данъци в Австрия

Възстановяване на данъци в Австрия при двойно домакинство и пътуване до семейството в България

При определени условия данъкоплатецът в Австрия може да включи разходите свързани с воденето на двойно домакинство и пътуванията между двете домакинства в годишната си данъчна декларация.Зимният пазар във виенския Пратер е отменен

Поради бързото разпространение на пандемия от коронавирус и предприетите от правителството в Австрия мерките за нейното ограничаване, зимният пазар (Wintermarkt) на площада пред Виенското колело…

Проучване в Австрия показва – в училища с деца от социално слаби семейства има много повече заразени с коронавирус

Любопитни и същевременно притеснителни са резултатите от проведеното в Австрия проучване  “Erstuntersuchung der Schul-Sars-CoV-2-Monitoringstudie”. Те показват значително по-висока честота на заразяване с COVID-19 в училища…