Издаване на нова шофьорска книжка

Ако изгубите шофьорската си книжка или тя ви бъде открадната, трябва да поискате да ви бъде издадена нова. Според новите правила това става в страната, в която пребивавате постоянно. Ако имате постояна адресана регистрация във Виена – това е Австрия.  

Същото важи и за подновяване на шофьорската книжка. Тя може да ви бъде издадена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно. Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местен, австрийски документ. За вас ще важат същите правила по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н. като за всички останали австрийски гражданите.

Положителната страна на тази ситуация е, че в Австрия шофьорските книжки се издават безсрочни.

 


За повече информация по темата прочетете и другите статии – виж “още по темата”