Австрия вкара половин милиард лева в България през октомври

След като през месец септември традиционният водещ инвеститор у нас Австрия отстъпи първото място на Холандия по средства, вложени в България, през октомври австрийците са отново номер едно. Статистиката на БНБ за преките чуждестранни инвестиции у нас показва, че само през октомври австрийските дружества са инвестирали 245 млн. евро в България.

Общата сума, инвестирана от Австрия у нас, достигна 341.3 млн. евро, след нето 96.4 млн. евро през септември. Холандия остава втора, с инвестиции в размер на 320.8 млн. евро – което е понижение от нивата през септември, когато холандските ПЧИ бяха 326.1 млн. евро. Това вероятно означава, че има холандски компании, които са пренасочвали капиталите си от България към други места. Инвеститор номер три е Русия със 161.6 млн. евро. В интерес на истината по-големи са сумите в „инвестиционните“ ни отношения с Великобритания, нето 198.4 млн. евро, но те са негативен паричен поток. Обяснението на БНБ е, че основната част от този внушителен отлив на британски капитал се дължи на плащания по вътрешнофирмени кредити. Само през октомври британските ПЧИ у нас са намалели с над 55 млн. евро. 212.3 млн. евро са вложили чужденци в недвижими имоти у нас през първите десет месеца на годината, което е повишение – макар и минимално – спрямо нивата на предишната година. За първите десет месеца на 2011 г. ПЧИ възлизат на 668 млн. евро, спад от 40% спрямо ПЧИ за същия период на миналата година.

Българските инвестиции в чужбина са нараснали със 100.5 млн. евро от началото на годината, което се е случило главно през третото тримесечие.

 


Източник на информацията: www.darikfinance.bg