Австрия върна културни ценности на България

Националният исторически музей (НИМ) ще попълни фондовете си с още 702 културни ценности от различни исторически епохи, благодарение на австрийските власти.

През 2001 и 2002 г. на граничния пункт „Шпиелфийлд” австрийски митничари залавят български граждани с незаконно пренасяни антични археологически ценности. Австрия връща ценностите в България, а с прокурорско постановление от 29.06.2012 г. те са отнети в полза на държавата и присъдени на НИМ. Сред находките са 249 са бронзови статуетки, пръстени, гривни, фибули, коланни токи от римската и средновековната епоха. Монетите са основно римски републикански и императорски.