Австрия – гаранции за банкови кредити по време на кризата с коронавирус

Виена информационна среща

Kато част от програмата, за подпомагане на малкия и среден бизнес на правителството на Австрия, са и гаранциите за банкови кредити.

За тези, които до момента не са ползвали такива финансови продукти, банковата гаранция се дава от субсидираща организация на банката, в която кандидатствате за кредит. По настоящем субсидираните банкови гаранции за предприятия, понасящи загуби от ограничителните мерки, заради Корона вирусът се администрират и разпределят от три управляващи органа.

За фирми от туристическия бранш е отговорна Австрийската банка по туризъм и хотелиерство – Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).
www.oeht.at

Предприятията от останалите браншове могат да се обърнат към AWS – Austria Wirtschaftsservice.
www.aws.at

Допълнително, Виенските фирми могат да се обърнат за такива продукти към Wiener Kreditbürgschafts-und Beteiligungsbank AG.
www.wkbg.at

Гаранциите за банкови кредити по корона-програмите се отпускат за кредити за обортни средства. Това означава, че планирани инвестиции няма как да бъдат финансирани.
Формулярите за кандидатстване са значително опростени, в сравнение с типичните такива. Повечето организации не изискват бизнес и финансови планове. Препоръката ни е, след като сте прочели общата информация на страницата на управляващия орган, да се обърнете към Вашата банкова институция. Търговските банки работят с гореупоменатите организации. От практиката е известно, че някои банки могат да Ви подкрепят активно при подаването на документи и тяхното администриране при гарантиращите организации. Важното е, че кандидатстващия трябва първо да получи съгласието на финансиращата банка, преди да пусне заявление за кандидатстване за банкова гаранция.


За подробна информация на български език може да се обърнете и към бизнес експертите на

EW-Solutions GesR
www.ew-solutions.eu
ел. поща: [email protected]
телефон: +43 676 632 52 02

 

[arve url=”https://www.facebook.com/informationsportal/videos/301017480883603/” /]

 


Полезна информация по темата: