Документи: Anmeldebescheinigung

между българите в чужбина

Европейски граждани, които смятат да пребивават повече от три месеца на територията на Република Австрия трябва да притежават документа Anmeldebescheinigung“, чрез който легализират своя престой. Молба за неговото издаване трябва д бъде поддадена най-късно четири месеца след влизането в страната. 

Европейските граждани имат право на престой на територията на Република Австриям, по-дълъг от три месеца, когато е изпълнено поне едно от следните условия:  

– са наети на работа;

– са самонаети (собственици на местна фирма);

– студенти и ученици.

– разполагат с достатъчно финансови средства и здравна застраховка

Молба за издаване на документа Anmeldebescheinigung” се поддава лично при отговорната служба. За целта е нужно да бъде попълен формуляр “Молба”, който можете да получите на място или да свалите и разпечатате от ТУК.   Документът се връчва лично на поддателя, когато:

– всички нужни документи са предоставени;

– са изпълнение всички критерии;

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ: 

– валиден задграничен паспорт или лична карта;

– удостоверение от работодателя (договор) или

– документи, удостоверяващи собственост върху фирмата (данъчен номер, звадка от фирмения регистър);

– доказателство за наличието  на достатъчни финансови средстсва (сметка в банка);

– здравна застраховка;

– удостоверение за приемане в универистет или училище (за ученици и студенти);

Документите трябва да са преведени на немски език. Допълнителна информация по въпроса за заверките на документи ще намерите на следната страница: Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten

РАЗХОДИ: Разходите свързани с поддаването на молбата и издаването на документа вълизат на 15.00 евро. (2013 г.)


Първоизточник на информацията