Австрия: удвоена финансова подкрепа за ВЕИ

  Австрийският Министерски съвет одобри изменение на Закона за зелената електроенергия (Ökostromgesetz). Изменението включва поставяне на цели за възобновяемата електроенергия и разширяване на програмата за нейното навлизане, разработена в споразумение със сектора на производителите на възобновяема електроенергия.
 До 2020 г. делът на възобновяемите източници на енергия трябва да се увеличи в сравнение с моментното състояние с почти 70% до 80%. Икономическото министерство посочва, че реалистичния потенциал за увеличаване на тази енергия е повече от 10 TWh до 2020 г. Изменението предвижда вносът на ядрена електроенергия да се замести от "зелено" електричество (от изчислителна гледна точка) до 2015.
 
 Икономическия министерство съобщава, че годишното увеличение на финансовото подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), почти ще се удвои от € 21 милиона до 40 милиона евро годишно.
 

Източник на информацията: www.emi-bg.com