Австрия – Може да забавите плащането на наемите, но… Има едно голямо “но”.

В настъпилата криза много хора загубиха своята работа. Други продължават да работят със съкратено работно време (Kurzarbeit) и намалени заплати. Това са лоши предпоставки, които водят до затруднения при плащането на сметките и най-вече на наемите. Един от често задаваните въпроси в последните дни е:

“В създалата се ситуация трябва ли да си плащаме наемите?”.

Тук отговорът е само един – Да! Наемите трябва да бъдат заплатени. Няма да има намаления или опрощаване на задълженията. Но законът е на страната на изпадналите в затруднение наематели и ги защитава. В случай на нужда те могат да договорят различни форми на разсрочено плащане. Третият пакет от мерки, който правителството на Австрия гласува днес, предвижда защитни механизми за наемателите. Един от тях е, че договорът не може да бъде едностранно прекратен от страна на наемодателя, дори и наемът да не се плаща.

“Ние няма да позволим някой да бъде изгонен от жилището” /”Wir lassen es nicht zu, dass jemand vor die Türe gesetzt wird.”,

сподели правосъдният министър Алма Задич (Alma Zadic) на пресеконференцията.

Законът регулира и периода, в който наемът трябва да бъде платен. Всеки, който заради въведените от правителството мерки има затруднения да плаща наема си в периода между 1 април 2020г. и 30 Юни 2020г., има време да изплати дължимото най-късно до 31 Декември 2020 година. Лихвите за дължимите суми ще бъдат ограничени на 4%.

Също така, всички принудителни извеждания от жилище ще бъдат спрени за период от 3 месеца ако наемател подаде съответната молба. При изтичане на договор по време на този срок може наемателят и наемодателят да се договорят за неговото краткосрочно удължаване до 31 декември 2020 година.

Важно уточнение е, че законът важи само за жилищни площи, не и за търговски помещения, офиси и складове. Предприемачи (примерно наематели на ваканциони жилища) нямат възможност да се възползват от неговата защита.