Полицията в Австрия разби мрежа за нелегален транспорт към Балканите

С нелегален транспорт на хора и багаж трима мъже в Тирол са припечелили допълнително 200 000 € към социалните помощи, които са получавали като безработни от AMS – Бюрото по труда в Австрия. Те са извършвали тази доходоносна дейност без да имат регистрирана фирма или нужните за целта лицензи и разрешителни, съобщава ежедневникът Heute.

В продължение на 6 години трима безработни са извършвали редовно нелегално транспортни курсове между Австрия и Сърбия. За целта са използвали малки бусове, в които са товарели хора, животни, мебели и машини.
За извършените от тях услуги те са касирали най-малко 200 000 €, които са пропуснали да обявят пред данъчните служби в Австрия. Паралелно с това обаче, са получавали социални помощи от Бюрото по труда – AMS, където са били регистрирани като безработни. Също така са се възползвали и от социалната здравна система.

Измамниците са разкрити от следователи от работната група за борба с измами със социални придобивки (Taskforce Sozialleistungsbetrug). Срещу тях е заведено дело за тежки измами, организиран недеклариран труд и престъпления по финансовия наказателен закон.

Групата за борба с измами със социални придобивки – Taskforce работи от 2018 година За тези 3 години тя е успяла да разкрие общо 8584 случая на измами, за над 50 милиона евро и е изправила пред съда 9386 измамника.


Прочетете също: