Австрия разширява помощния пакет Corona-Härtefallfonds

Обещаните през януари от австрийското правителство разширения на помощния пакет Corona-Härtefallfonds влизат в сила от 16.04.2021 г. Нуждаещите се от финансова подкрепа могат вече да подават своите заявления.

Трите най-важните промени са:

  • Дванадесет месечният период на наблюдение е удължен с 3 месеца до 15 юни 2021 г.
  • Допълнително 100.00 € повече месечно,
  • Помощите ще могат да се превеждат и на чуждестранни сметки

От помощите ще могат да се възползват малки и средни предприятия, които са основани преди 31 октомври 2020 година. Това означава, че нуждаещите се от финансова помощ ще могат да получат до 2600.00 € за всеки от 15 месеца или общо макс. 39 000 €.  Условията за кандидатстване обаче са затегнати. От субсидията ще могат да се възползват малки и средни предприятия, които отговарят на следните изисквания:

  • Не са получавани обезщетения за безработица (Arbeitslosengeld),
  • Валиден лиценз за извършване на дейност (Gewerbeberechtigung) през целия период,
  • Спад на оборота с минимум 50% през съответния период,
  • Или са били пряко засегнати от мерките на локдауна (затворени търговски обекти).

Прочетете също: