Австрия слага лимит на кредитите за Източна Европа

Австрийските банки Erste Group, Raiffeisen Bank International и Bank Austria  ще трябва да ограничат кредитите за страните от Централна и Източна Европа и да оставят местните подразделения да разчитат основно на набраните депозити. В България Уникредит е представена от Уникредит Булбанк, а Райфайзен – от Райфайзенбанк България. Двете банки имат привлечени депозити от граждани и фирми за общо 11.6 млрд. лв.

Местните структури трябва да гарантират, че съотношението на новите заеми към местното финансиране е не повече от 110%. Експозициите на трите банки в Централна и Източна Европа надвишават австрийския брутен вътрешен продукт, което поражда опасения за това, дали правителството ще може да ги спаси при евентуални проблеми с кредитните им портфейли.

Австрийските банки трябва да изпълнят изискванията за капиталова адекватност до 1 януари 2013 г, шест години по-рано от предвиденото. а също така ще трябва да създадат допълнителни капиталови буфери в размер на 3% от активите, до 1 януари 2016 г.

Политиците във Виена се опитват да защитят AAA кредитния рейтинг на страната, на фона на опасения, че на правителството ще се наложи да спасява австрийски банки заради загуби в Централна и Източна Европа, където те са най-големите кредитори, както и заради големите им експозиции в италиански активи. Действията на австрийските власти показват как дори най-силните икономики в еврозоната се чувстват под натиск от кризата с държавния дълг.

Самите банки коментират, че новите регулации няма да се отразят сериозно на бизнеса им в Източна Европа, понеже те вече са въвели задължително финансиране на бъдещите заеми от местни депозити.

 


По статия на:  Георги Брандийски

Източник: www.dir.bg