Австрия с понижен банков рейтинг

Рейтинговата агенция „Мудис“ (Moody’s) „зарадва“ с по-ниски рейтинги няколко банки в три европейски държави, съобщават от novinite.bg. Сред финансовите институции с понижен кредитен рейтинг са и трите най-големибанки в Австрия – Ерсте банк, Райфайзен банк интернешънъл и Банк Австрия.

Експертите на „Мудис“ обясняват решението си с високата степен на излагане на тези банки на финансовата криза в Източна Европа. Според рейтинговата агенция Ерсте банк и Райфайзен банк са били засегнати от икономическата обстановка в Унгария и Румъния, докато понижаването на рейтинга на Банк Австрия се дължи на несигурната ситуация, в която е Уникредит груп, чийто австрийски филиал се явява тя.