Беседа на Миглена Христозова

„Веда Словена и някои аспекти на фолклорното мислене за история”. Беседата на Миглена Христозова е из цикъла „Произход и духовни корени на българите” и ще бъде изнесена на български език

Място: Български културен институт „Дом Витгенщайн” 1030 Виена, Паркгасе 18 Време: четвъртък, 15. октомври 2009 г., 19:00 часа, вход свободен.

Миглена Христозова е завършила немска гимназия в София. През 2006 е магистър по общо и сравнително литературознание, прави специализации по германистика, медийни науки в Рурския университет и в Бохум. От края на 2006 г. започва докторантура към семинара по Славистика на университета във Фрайбург. През декември т.г. предстои нейната защита на тема „Щастие и край на една известна Мистификация? Веда Словена между мита, историята и колективната идентичност“ Авторка е на редица научни и журналистически публикации.

Преди 140 години Стефан Веркович, етнограф и фолклорист родом от Босна, насочва вниманието на обществеността към етнографското и фолклорно изследване на Източна Македония и известява своето „родопско откритие“ Веда Словена. Още с обявяването на първата песен през 1867, „Древна песен за Орфей“, издателят насочва вниманието към Ведата най-вече като исторически източник за славянобългарската античност. Сложностите около автентичността и датирането на песните от сборника довежда до неговото обявяване за литературна мистификация. Повече от 100 години след издаването му някои учени и интелектуалци четат Веда Словена отново като исторически текст и свидетелство за запазен спомен от тракийската, прабългарската, общославянската и дори руската античност. Запазени песни сред българомохамедани могат да се разглеждат като документи за волжки българи, преселили се на Балканите и участвали активно в създаването на дунавската българска държава.