Търговски излишък на Австрия

Търговският излишък на Австрия за ноември 2010г. е в размер на 55.3 млн.евро след дефицит за 530.1 млн.евро през октомври 2010г. и спрямо дефицит от 12.6 млн.евро за ноември 2009г. Износът на Австрия за ноември 2010г. качи до 10.3695 млрд.евро спрямо 9.80801 млрд.евро за октомври и спрямо 8.6917 млрд.евро преди година, а вносът за ноември спада до 10.3142 млрд.евро спрямо 10.3382 млрд.евро за октомври и спрямо 8.7043 млрд.преди година.