Българите в Австрия могат да избират дали да гласуват за австрийските или българските кандидати за Европарламента

Във връзка с предстоящите през месец май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент Посолството на Република България в Република Австрия информира, че български граждани, които живеят в Австрия имат възможност да вземат информирано решение как да упражнят правото си на глас – пребиваващите в Австрия съграждани имат право да гласуват в изборите за австрийски кандидати за Европейския парламент. За целта те следва да са подали пред компетентните австрийски власти декларация, с която заявяват желанието си да бъдат включени в избирателните списъци на Република Австрия.

Ако гласуват за австрийски кандидати за Европейския парламент, българските граждани се изключват от избирателните списъци на Република България и няма да могат да гласуват в изборите за български членове на Европейския парламент.

Във връзка с горното Централната избирателна комисия (ЦИК) подчертава, че гласуването повече от един път в изборите за членове на Европейския парламент представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, когато поне едно от гласуванията е осъществено в изборите за български членове на Европейския парламент.

Посолството на Република България във Виена очаква официална информация от ЦИК относно провеждането на изборите за български кандидати за Европейския парламент на австрийска територия. Тя ще бъде своевременно разпространена сред българските граждани в Австрия.

Избори във Виена


Източник на информацията: Посолството на Република България в Република Австрия

Фейсбук страница: www.facebook.com/BulgarischeBotschaftWien