Българите в чужбина ще подновяват своите документи онлйан

С бавни крачки, но уверено напред се развива българската бюрокрация! Министерството на външните работи вече приключва работата си по изпълнение на проект за внедряване на електронни услуги “Е-консулски услуги”. Въпрос само на няколко месеца е да пусне на своята интернет страницата електронна платформа, чрез която българите в чужбина ще могат да подават заявление за преиздаване на паспорт и/или лична карта.

За близо 2 милиона сънародници, живеещи зад граница, ще бъдат облекчени с издаване и подмяна на документи за сaмоличност. Условието за използване на платформата е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Предвидено е заплащането на заявените услуги да става също по електронен път. 

Последни пречки пред въвеждането в експлоатация на посочените електронни услуги са изменения и допълнения:  в два подзаконови нормативни акта: 

  • 1.) Правилника за издаване на българските лични документи и 
  • 2. ) Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.