ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за чакащите Anmeldebescheinigung

altМного български граждани, които живеят постоянно във Виена, са подали молби за получаване на Anmeldebescheinigung (удостоверение за пребиваване) в службата МА 35, на Dresdnerstrasse 93 (20 Bezirk) и до този момент не са получили отговор. Всички останали, които са подали своите документи на новия адрес на службата, в 12 район (Arndtstraße 65-67), си получават документите веднага. 

Екипът на Информационен център КОМПАС е намерил решение на проблема, при който служителите на МА35 изпращат документите по пощата, в рамките на 2-3 седмици. Всеки, на когото този важен за живота в Австрия документ се бави, може да се обърне за информация и съдействие към Нина Василева-Занешев и експертите на КОМПАС

Координати за контакт: 

сайт: www.eukompass.at

телефон: 0699 19 035 035

мейл: office@eukompass.at