Застраховки и осигуровки Allianz

Вела Георгиева

Контакти

Безплатна консултация за индивидуални и фимерни   застраховки и осигуровки:

 

 ∗ Застраховане и регистрация на автомобили – KFZ Versicherung

 ∗ Имуществено застраховане – Haushaltversicherung

 ∗ Застраховки на сгради и строежи – Bauversicherung

 ∗ Застраховане на отговорности – Haftpflichtversicherung

 ∗ Правно застраховане – Rechtschutzversicherung

 ∗ Фирмено застраховане – Geschäftsversicherung

 ∗ Застраховки злополука – Unfallversicherung

 ∗ Здравни застраховки – Krankenversicherung

 ∗ Застраховки живот – Er- und Ablebenversicherung

Транспорт

За ваше улеснение свалете и използвайте безплатното мобилно приложение BGKontakt  – съдържа 170 полезни контакта с български експерти и специалисти във  Виена – лекари, зъболекари, адвокати, преводачи, консултанти, счетоводители, застрахователи, брокери на имоти, както и адресите на български ресторанти, магазини, църкви, салони за красота, хотели и др.