Пренасяне на пари в рамките на ЕС

Ако планувате да пътувате от Австрия към България или в обратната посока с 10 000 евро или повече в брой, както и с еквивалент на тази сума в друга валута, трябва да декларирате пред митническите власти в страните, от които излизате (Австрия), в които влизате (България) и през които преминавате (Унгария и Сърбия) тези пари.

Ако планирате да влезете или напуснете Австрия и/или България от/към страна извън рамките на Европейския съюз (ЕС) с 10 000 евро или повече в брой (или с еквивалент на тази сума в друга валута) трябва да я декларирате пред митническите власти.

ВАЖНО: Същото правило важи с пълна сила за пътувания във всяка една от другите държава в рамките на ЕС.

Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска ЕС и носи пари в размер на 10 000 евро или повече, е длъжно да декларира тази сума пред компетентните органи на държавата-членка, през която той / тя влиза или излиза от ЕС.

 • всяко физическо лице е всеки пътник или член на екипажа, който влиза или напуска ЕС чрез въздушен, автомобилен, железопътен или морски транспорт
 • ако това лице носи пари в брой за юридическо лице (напр. Компанията, за която работи), това лице трябва да посочи името на дружеството в декларацията
 • за лица, пътуващи в група, лимитът от € 10 000 се прилага за всяко лице поотделно
 • задължението за деклариране на парични средства се отнася и за непълнолетни лица чрез техните родители или законни настойници, както и за психически некомпетентни лица или защитени възрастни лица чрез тяхното юридическо представителство

Ако не сте сигурни дали трябва да декларирате или не, важно е да се обърнете спонтанно и да потърсите съвет от компетентните органи на мястото на влизане или излизане от ЕС.

Какво трябва да се декларира в брой?

 • прехвърляеми платежни инструменти, платими на приносител, включително инструменти на приносител, като пътнически чекове, прехвърляеми инструменти (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания) на приносител, джиросани без ограничение, издадени в полза на фиктивен получател или под друга форма, правото по които преминава при предаване, както и непълни инструменти (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания), които са подписани, но името на получателя не е посочено
 • банкнотите и монетите, независимо от какъв материал са произведени, които са в обращение като средство за размяна, са включени в определението за пари в брой
 •  банкнотите и монетите, които не са свободно конвертируеми, като дирхама на Мароко или индийската рупия, са включени в определението за пари в брой

Следните не са включени в определението за пари в брой:

 • валутата, която вече не е в обращение като платежно средство
 • антични монети (монети за събиране) и монети от кюлчета
 • злато, благородни метали и скъпоценни камъни
 • казино чиповете

Как да декларирам?

На доброволна основа повечето държави-членки използват хармонизиран формуляр за декларация – формуляр на Валутната декларация на ЕС (EU-CDF).

Към формуляра за Австрия ТУК

Към формуляра за България ТУК

Ами ако не декларирам?

Важно е да се спазва задължението за деклариране. Ако не декларирате или не декларирате правилно, вие се излагате на мерки като временно задържане на пренесените парични средства и/или санкция.

Това може да окаже значително въздействие върху вашите планове за пътуване и наличността на средствата и да причини големи неудобства. Правното основание, разрешаващо задържането на недекларирани или неправилно декларирани парични средства, е в член 7 от Регламента за контрол на паричните средства.

Когато задължението за деклариране на парични средства не е изпълнено или неправилно, паричните средства могат да бъдат задържани с административно решение в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство.

Съгласно член 14 от Регламента за контрол на паричните потоци всяка държава от ЕС може да въведе санкции за случаи на неспазване на задължението за деклариране. Санкциите, прилагани от всяка страна, се определят в националното законодателство.


Прочетете още: