Виена е сигурен град: Броят на престъпленията е намалял.

Имате ли усещането, че в Австрия всичко се е променило през последните години и престъпността се е увеличила? Всеки ден четете в любимия си вестник притеснителни криминални репортажи?

Криминалната статистика показва нещо съвсем различно. Ако се вземе под внимание период за последните 19 години, броят на криминалните престъпления дори намалява. Повишава се и процента на разкритите престъпления – над 40%, според статистиката на Министерство на вътрешните работи (Bundesministeriums für Inneres). А по данни на полицията най-сигурният район в алпийската държава е Мурал (Murau).

Ситуацията във Виена е сходна, въпреки че броят на подадените жалби тук е по-голям. Отчасти това се дължи на голямата концентрация на хора в австрийската столица. С прииждащите от други градове работници (Pendler), техният брой достига до 20% от населението на страната. Въпреки това се наблюдава спад на криминалните прояви. Общият брой на жалбите (Anzeigen) е намалял от 190 056 през 2017 година на 160 190 през 2018 година, което е спад с 11%. За сравнение през 2009 година техният брой е бил рекордно висок – 228 486, а квотата на разкритите е била едва 28,1%.  Броят на разкритите престъпления достига 43,6% през 2018 година, съобщава АПА.

Според криминалната статистика на Министерство на вътрешните работи, средно по 9400 жалби годишно се падат на район.  Ако искаме да определим кои са сигурните и кои по-несигурните квартали обаче трябва да решим дали ще сравняваме общия брой на криминалните деяния за определен район или ще ги изчисляваме процентно спрямо броя на жителите в бецирка.

Кварталите с най-голям брой престъпления са:

  • Фаворитен (Favoriten) – 10 бецирк,
  • Центъра (die Innere Stadt) – 1 бецирк,
  • Леополдсщад (Leopoldstadt) – 2 бецирк.

Трите квартала с най-малък брой жалби за криминални престъпления са:

  • Вийден (Wieden) – 4 бецирк,
  • Алзергрунд (Alsergrund) – 9 бецирк,
  • Веринг (Währing) – 18 бецирк.

10 бецирк обаче е един от най-големите и многолюдни квартали на Виена. Напълно нормално е да има и повече криминални деяния в него.  Ако статистиката се води въз основа на броя жители, то Фаворитен се позиционира в средата с 98 криминални случая на 1000 човека. Най-опасният район се явява центъра на града, 1 бецирк, където на 1000 човека се падат 894 престъпления.  Тук трябва да се вземе под внимание обаче фактът, че центърът на града има малко регистрирани жители и много посетители. Те ежедневно идват тук да работят, пазаруват и веселят в многобройните заведения.

Броят на влизанията с взлом (Einbruchsdiebstähle) в жилища и къщи бележи спад. През 2017 година общият им брой е бил 5484 за цяла Виена. През 2018 година техният брой се е понижил на 3771.

През 2017 година кражбите на моторни превозни средства (Diebstahl von KFZ) са достигнали 1125 кражби, а през 2018 година те са били общо 945 или 22.9%.  И отново е дадена за сравнение 2008 година, когато са подадени общо 3 771 жалби.  Броят на отнетите автомобили (Diebstahl von PKW) е 723 за 2017 година и 503 за 2018 година или 30,4%.

Все пак се забелязва сериозно намаление спрямо 2008 година, когато техният брой е бил 1 943.

При криминалните деяния с прилагане на насилие се забелязва намаление с 8,9%. От 26 503 през 2017 година намаляват до 24 311 през 2108 година. Броят на убийствата във Виена нарастват. През 2018 година са били регистрирани 23 случая, което е с 3 случая повече от предходната 2017 година. 22 от тях са разкрити, съобщават от АПА.

Интересувате се какви престъпления са извършени в даден район на Виена? 

Подробна информация може да получите от интерактивната карта на Vienna.at. С различни на цвят пинове са отбелязани различните видове престъпления, разделени в 8 категории. За по-голяма нагледност може да включвате и изключвате отделни категории.

Виена сигурен град


Прочетете също: