Виена е столицата с най-голям общински жилищен фонд

Община Виена е европейската столица с най-голям общински жилищен фонд. При население от 1,8 млн. във Виена има 983 840 жилища. Делът на общинските жилища е 26,3%, а допълнително има и 16% спонсорирани от местната власт домове. Общината в момента сама управлява и поддържа 220 000 жилища, санира средно годишно по 9500 и започва ежегодно строителството на 10 000 нови апартамента. Разбира се, измеренията не са съпоставими с условията у нас при бюджет от 13,4 млрд. евро, но е важно, че в австрийската столица има много ясна правна регламентация за подобен тип социални жилища. Например по 0,5% (за работник и за работодател) от заплатите се отчисляват за спонсорирано жилищно строителство. Отделно законът предвижда съществуването на частни предприятия с идеална цел. При определени ясни критерии и контрол те строят общински и спонсорирани жилища без печалба, без плащане на данъци, при дългосрочно фиксирани наеми от порядъка на 7,2-7,5 евро на кв. м.

“Спонсорираното жилищно строителство се основава на принципа на обществената полезност, печалбите трябва да се реинвестират в строителство на социални жилища”, каза Сузане Бауер от община Виена.

Спонсорирането се извършва под формата на нисколихвени кредити (1%) за срок от 30-35 години. Това финансиране покрива около една трета от общите разходи за строителството.

Според Мартин Поспишил от Община Виена, далновидната жилищна политика е това, за което ще ни бъдат благодарни поколенията след нас, защото предоставянето на жилища, обвързани с дългосрочни социално поносими наеми, предотвратява “балоните в сферата на недвижимите имоти” и предотвратява кризите. По този начин Виена остава не много засегната от финансовата криза отпреди няколко години.

“Ние нямаме гето, защото не си позволяваме да задоволяваме жилищните нужди само на крайно нуждаещите се, а реагираме на търсенето на различни видове граждански прослойки – млади семейства, възрастни хора, домакинства от един човек и т.н.”


Прочетете също:


Източник на информацията: EuroCom PR