Община Виена ще дава до 1500 евро на желаещите да си монтират щори и тенти на жилищата

Община Виена ще съфинансира с до 1500 евро поставянето на външни щори и тенти на прозорци и балконски врати на жилища в австрийската столица. Тази стъпка се предприема заради постоянно повишаващите се в града температури, съобщи вестник Куриер. Целта е да се ограничи горещината в жилищните помещения през летните месеци.

Субсидията ще бъде в размер на 50% от направените разходи за закупуване и монтиране на слънцезащитните елементи (максимум 1500 Евро). От  нея ще могат да се възползват както наематели, така и собственици на жилища, без значение дали те са свободно финансирани (frei  finanzierte Wohnung) или субсидирани (geförderte Wohnung). От нея могат да се възползват и наематели на социални и общински жилища (Gemeinde Wohnung) във Виена. Единственото условие е сградата в която те се намират да е по-стара от 20 години. Освен това трябва да бъдат представени документи – фактури (Rechnung) и сертификати за качество (Qualitätsnachweis) на компетентните органи – MA 50 (Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten).

BGKontakti - Българските експерти и специалисти във Виена

 

ВАЖНО: В случай, че жилището е наето, неговият собственик трябва да се съгласи с преоборудването. В защитените зони е нужно и разрешение от МА19 (Architektur und Stadtgestaltung).

Кампанията се очаква да стартира през Декември 2019 г и да продъли до края на 2025 година. Управата на град Виена предвижда предоставянето на субсидия в размер на 6 милиона евро за подобрението на 4000 жилища. В случай, че интересът към кампанията е по-голям тя ще предостави допълнителни средства.


Прочетете също: