Виенската и Истанбулската борси с нови индекси

 Виенската и Истанбулската борси установиха уникално сътрудничество в областта на индексите и от 28 септември изчисляват и публикуват IBTX (Istanbul Traded Index) и IBTX Banking. Първият индекс се изчислява на база цените на двадесетте най- търгувани акции на Истанбулската борса, а вторият се състои от най-ликвидните турски банкови акции.

Двата индекса може да се използват като сравнителен анализ и база за стандартизирани деривати (като фючърси и опции) или като основа за структурирани продукти (като варанти, индексни сертификати и борсово търгувани фондове). Интересът, особено към IBTX, е много голям. Два австрийски емитенти започнаха незабавното издаване на IBTX сертификати. С установяването на това сътрудничество Виенската фондова борса укрепва позициите си в областта на международните индекси. Междувременно по-голямата част от всички структурирани продукти, свързани с Източна Европа, се базират в цял свят на индексите на Виенската борса. С новите два индекса тя изчислява общо 82 индекса, 62 от които отразяват национални, регионални и браншови тенденции в региона на Централна и Източна Европа. "

От 1996 г. Виенската фондова борса разполага с регионална индексна експертиза за Източна Европа и Русия и аз се радвам, че мога да предоставя този дългогодишен опит на най-новия ни партньор. Гордея се също с факта, че с IBTX представяме на нашите клиенти един от най-динамично развиващите се в световен мащаб капиталови пазари", казва д-р Михаел Бул, член на УС на Виенската борса и на CEE Stock Exchange Group. IBTX се изчислява и като обща възвръщаемост и нетна обща възвръщаемост. Всички индекси са претеглени спрямо капитализацията и са на разположение в щатски долари, евро и турски лири. Стартовата стойност бе установена към 3 януари 2011 г. с 1000 индексни пункта. Преразглеждането на параметрите за изчисляване се осъществява на тримесечна база, а съставът на индекса се преразглежда на половин година и при необходимост се променя.

Допълнителна информация може да намерите на www.indices.cc.