Отмина виенска вечер на предприемачите с малък и среден бизнес

altПълна къща във Виенския панаирен център: 1500 предприемачи с малък бизнес участваха на 20 януари в безплатната среща за услуги на Виенската стопанска камара. Заедно с тазгодишната лекция на бизнес коуча Кристоф Розенбергер за правилната доза познание за човешката природа в комбинация с интерпретацията на мимики и жестове, бяха предложени най-вече експертни консултации и съвети за предприемачеството. 

„Нашата цел е не само да предложим на заинтересовани предприемачи с малък бизнес консултации и платформа за услуги подпомагаща ефективните социални контакти, но и да направим възможен многоезичния достъп до тези предложения”,

обяснява Валтер Рук, председател на Виенската стопанска камара, и се позовава на предложения „Летящ превод”  на английски, турски, б/х/с (босненски/хърватски/сръбски), полски, български и румънски, както и симултанен превод на жестомимичен език.

„Виенската вечер на предприемачите с малък бизнес със своите 1500 стартиращи фирми и вече установени бизнеси е особено подходяща за поощряването на езиковото и етническото многообразие в икономиката и поставянето и за в бъдеще на акценти в тази област.”

След 17.30ч заинтересованите участници можеха да получат информация по темите данъчно облагане, субсидиране и кредити, назначаване на пероснал или законодателство, както и отговори на всички въпроси свързани с предприемачеството.

В 19ч започна обръщението на бизнес консултанта Кристоф Розенбергер, който с тазгодишната лекция за така нареченото разчитане на лицето значително подпомогна подобряването на предприемаческите способности чрез правилната интерпретация на мимика и жестикулация. Според Розенбергер става въпрос за въплътени послания, които онагледяват невидимото състояние на съзнанието. Ако се тълкува правилно, може да се намери ключът към човека. В лекцията си бизнес коучът достига границите на съзнателно възприеманата жестикулация и помага в бъдеще да се откликва по-добре на нуждите на клиенти и бизнес партньори. Същевременно разчитането на лицето оптимизира разговорите с клиенти, довежда преговорите до успешен завършек и намалява недоразуменията в общуването.

С безплатната среща за услуги и информация Виенската стопанска камара вече за единадесети път предложи експертни консултации в областите данъчно облагане, субсидиране и законодателство за около 1500 собственици на бизнеси. Консултативен център на Камарата подпомагаше посетителите на място във връзка с възможности за създаване на контакти и сътрудничество. За семействата се предлагаха безплатни грижи за деца.

Със собствен отдел по многообразието Виенската стопанска камара от 2009 г. успешно подкрепя управлението на многообразието и се позиционира в тази област като група по интереси с обширен спектър от услуги. Така например отделът консултира фирмите по отношение на всички аспекти на многообразието, връчва наградата DiverCity на фирми насърчаващи многообразието и също така предприема стъпки към повече откритост и толерантност с инициативата „Харта на многообразието”.