Възстановяване на ДДС за разходи направени от български фирми в Австрия

{jcomments on}След присъединяването на България към Европейския съюз българските фирми вече ще могат да си възстановяват ДДС за разходи, направени в държави във всички страни на евросъюза, както и в държави, подписали с него спогодби. Република Австрия е също членка на ЕС и съответно български фирми имат възможност да възстановят ДДС-то за разходи извършени на нейна територия.

1. Какво е ДДС?

Данък Добавена Стойност (ДДС) е косвен данък, който “оскъпява” Вашите задгранични разходи с 5 до 25%. Начислява се във всяка една фаза на търговския цикъл, описва се върху фактурите, влиза в държавния бюджет и, като правило, се поема от крайния потребител. ДДС е създаден с цел насърчаване на международната търговия и като замисъл технически е неутрален за фирмите, но само ако последните се възползват от правото си на данъчно възстановяване.

Ставките на ДДС са различни за различните страни. Използваното в Австрия съкращение е: MWST , което прозилиза от думата Mehrwertsteuer (мервертстойер).

2. Защо вносния ДДС е възстановим?

С цел насърчаване на международната търговия, през 1990г. ЕС гласува промени в законодателството, които да позволяват на страните членки на Съюза да си възстановяват ДДС, начислен върху служебни разходи, направени в друга страна членка на ЕС. 8а Директива на ЕК позволява на фирмите, регистрирани на територията на ЕС да възстановят ДДС от всяка държава-членка.

3. За кои разходи ще ви бъде възстановено ДДС?

Възможността за възстановяване на ДДС е валидна за разходи, свързани с участие в изложения и конференции, издаване на рекламни материали, както и суми, похарчени за хотели, ресторанти, транспорт, служебни развлечения, телекомуникация, правни услуги и пр. Някои страни възстановяват ДДС само на определени държави, други пък – само за определени услуги. Различна е и минималната стойност за възстановяване на данъка – за Австрия тя е 360 евро.

4. Как става възстановяването на ДДС?

Фирмите могат да кандидатстват сами за възстановяването на ДДС или да се обърнат към специализирани фирми. И в двата случая за процедурата по възстановяване на ДДС са нужни оригиналните фактури. Ако се обърнете към международни експерти, без да разполагате с всички необходими фактури или пък ако в някои от тях се установи грешка, те могат да ви помогнат с преиздаването на тези фактури.

Фирма специализирана в това направление е naprimer ирландската Tax back International. Сайтът им: www.taxback.com предоставя изчерпателна информация по темата на български В него ще откриет и електронен калкулатор на разходите, който ще ви изчисли приблизителната сума, която би могла да ви бъде възстановена от фирмата.