Глоби за родители заминали на гурбет и изоставили децата си

altРодители от Разград, които са заминали на гурбет и са оставили децата си без настойник ще бъдат глобявани. Строгата санкция ще се прилага, само ако детето има криминална проява. В останалите случаи няма закон, който да накаже небрежния родител. От 91 деца, преминали миналата година през Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на 20 родителите са в чужбина.

Все повече експерти с изказват за промени в Закона за закрила на детето, в който трябва да се предвидят някакви мерки спрямо родители, които са изоставили децата си. От друга страна всички проявяват разбиране към ситуацията, че тези хора са били принудени да напуснали страната и децата си, семейството си. Те няма как да осигуряват прехраната им в условията на безработица. Нужно е спешно намиране на решение на този наболял проблем.