Глоби и наказания за клеваети в интернет базираните социални мрежи

В новия избирателен кодекс интернет страниците ще бъдат третирани като медия и ще се наказват потребители, които публикуват клевети срещу участник визборите. Същото ще важи и за постингите, публикувани в социалната мрежа „Фейсбук”.

Това стана ясно от думите на председателя на временната комисия за изработване на изборния закон Искра Фидосова. Причината за промяната е, че до момента в уебпространството няма никакъв законов ред за регулация на информацията, която обикаля мрежата.

„До момента у нас интернет не се разглежда като медия и не подлежи на регулация, което е крайно време да бъде поправено”, разясниха още специалисти. „Заложихме едни и същи изисквания не само за печатните и електронните медии, но по отношение и на глобалната мрежа. След приемането на избирателния кодекс изискванията ще важат и за онлайн пространството. Например, ако се публикува материал, който по някакъв начин засяга определен кандидат или накърнява доброто му име, санкциите за печатните медии ще важат и за уебстраниците”, обясни Искра Фидосова.

Освен информационните сайтове като електронните вестници или информационните агенции наказателна отговорност ще носят и собствениците на блогове, както и участниците в уеббазираните социални мрежи, разясни още юристката. В закона, регламентиращ вота, изрично се въвежда забрана за публикуването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. Въвеждат се и задължения и за собственика или администратора на уебсайт, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия или коалиция. Една от санкциите ще бъде правото на отговор да се публикува на същото място, със същия шрифт и без никакъв коментар.

 

 


 

Източник на информацията: www.monitor.bg