Данъчна реформа в Австрия 2016

Главната цел на данъчната реформа в Австрия е облекчението на плащащите данък общ доход (Einkommensteuer, Lohnsteuer). Това според идеята на правителството трябва да се осъществи чрез намаляване на входната ставка от 36,5% на 25%  и чрез повишаване на т.н. «Verkehrsabsetzbetrag» и «Kinderfreibetrag». Новите прогесивни данъчни ставки от 1.1.2016 са:

доходи в €

ставка

0 – 11.000

0%

11.000 – 18.000

25%

18.000 – 31.000

35%

31.000 – 60.000

42%

60.000 – 90.000

48%

90.000 – 1.000.000

50%

над 1.000.000

55%

От намаляването на входната ставка полза имат почти всички работещи данъкоплатци. Единствено при по-добре печелещите данъкоплатци тази полза се намалява поради факта, че е планирано и покачване на максималната база («Höchstbeitragsgrundlage“) за социалната застраховка (система ASVGна € 4.840 месечно). Конкретната полза от данъчната реформа във всеки случай трябва да се провери индивидуално за съответните доходи. Особено при бизнесмени, които имат участия в дружества над 25% и са едновременно и директори на дружеството («GesellschafterGeschäftsführer») би трябвало да се помисли за оптимиране на данъчната ситуация.

Реформата също предвижда мерки за повишаване на конюнктурата: данъчната премия за изследване («Forschungsprämie») се повишава от 10% на 12%; повишаване на освободени от данък участия за служители («Mitarbeiterbeteiligung») върху € 3.000 на година; предвидени са и нови норми за учени (професори), местещи данъчното си местожителство в Австрия («Zuzugsbegünstigung»).

Реформата ще бъде финансирана чрез следните мерки (влизащи в сила по принцип – с определени изключения – от 1.1.2016): 

 • 1.) Промени в облагането на недвижими имоти:

–     Покачва се данъка върху прехвърляне на недвижими имоти между близки чрез дарение. Засега той е 2% плюс 1,1% от доста ниската данъчна стойност, която отговаря на практика на 20-30% от пазарната стойност. В бъдеще основата ще е вече доста по-високата пазарна стойност, а ставката ще е: 0,5% за първите € 250.000 пазарна стойност, 2% за по-следващите € 150.000 а след това 3,5%. Тук трябва да се направи съответната сметка, струва ли си да се прехвърля недвижима собственост още преди 1.1.2016.

–     Покачва се данъка върху печалби на физически лица от продажба на недвижими имоти от 25% на 30% от 1.1.2016.

–     Фирмени згради ще се отписват в бъдеще винаги с 2,5% на година (досега процента беше от 2 до 4%, в зависимост от категорията на зградата), ако зградите са служили за жилищни цели, то ще се отписват с 1,5%.

 • 2.) Разходи за придобиване на жилищна площ (или ремонт/саниране) както и за частна пенсионна осигуровка няма в бъдеще да бъдат приспадани за данъчни цели. Само ако съответните договори (за кредит на апартамент или за осигурователен договор и.т.н.) са сключени преди 1.1.2016 расходите (лихви/вноски и.т.н.) ще могат и за следващите 5 години да се приспадат от данъка.
 • 3.) Въвеждат се мерки срещу социалната измама като например забрана на плащане в брой в строителния бизнес, санкции срещу лекари при неспазване на контролните задължения за «E-Card» и се започва и борба срещу данъчна измама в различни сфери (ДДС, онлайн-хазард, търговия с гориво/бензин).
 • 4.) Фирмени автомобилис право на частно ползване от фирмения служител се считат от данъчна гледна точка за доход (и се облагат съответно с данък общ доход), данъчната осново се увеличава от досега месечно 1,5% на 2% от пазарната цена на колата.
 • 5.) Банкови конта на данъкоплатци (частни лица и предприемачи) ще могат да бъдат проверявани в рамките на данъчни инспекции без специално съдебно решение. Също така е предвидено въвеждането на централен регистър за конта и банкови институции ще бъдат задължени да дават информации на данъчните власти относно капиталови движения от 1.3.2015 (превеждане и изтегляне на голями парични суми, особено в международен масщаб). Чрез тези мерки значително се увеличават възможностите на австрийските данъчни власти за разкриване на данъчни укривания и други престъпления. С тези мерки дефакто се премахва австрийската банкова тайна («Bankgeheimnis») и ще е нужен анализ, дали е полезно да се направи още сега обявяване на укрит данък, ако има укрити в до сега доходи («Selbstanzeige»).  
 • 6.)  Предприемачи ще бъдат задължени да издават за всяка сделка фискален бон и ще трябва да записва всяка сделка с оборот над € 1. За предпрития/бизнеси с оборот над (нетто) € 15.000 се въвежда задължително регистриране на оборота чрез фискална каса (за която държавата дава субсидия от € 200) а надвишаващите тази сума разходи ще може веднага да се приспаднат от данъка до максимум € 2.000). За определени бизнеси ще има улеснения и освобождения от това задължение.
 • 7.) Данъка върху капитални доходи се вдига от 25% на 27,5%което засяга особено дивиденти, други доходи от ценни книжа и доходи от продажба на фирмени дялове и акции (не са засегнати лихви от банкови депозити, там данъка си остава 25%).
 • 8.) Въвежда се забрана и ограничения за приспадане на загуби произстичаащи от дялове в партньорства (като например за командитни дружества и.т.н.).
 • 9.) Премахват се субсидийте за обучение – Bildungsfreibetrag(20%), Bildungsprämie(6%).
 • 10.) Покачва се ДДС върху дърво/дървесина, културни и спортни мероприятия, животни и растения, семена, хотелиерски услуги, вино купено директно от прозводителя от 10% на 13%. 

 • Автор: Др. Димитър Христов

 • Директор при LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater – одит и експертни данъчни и финансово-счетоводни услуги.

Източник: списание “Виена нашият град” № 10 / Юни 2015 година