Детските надбавки в Австрия – промени след 01.01.2019

На 24.10.2018 Австрийският Парламент прие промяната на Закона за подпомагане на семействата от 1967 (Familienlastenausgleichsgesetz 1967). От 01.01.2019 размерът на детските надбавки ще бъде индексиран на съответния жизнен стандарт на държавата, в която детето, за което се получават детски живее. Законът предвижда изключение за децата на австрийски чиновници, които са заети в чужбина.

Правителството на партията на свободата и на народната партия обосновава законовите промени със справедливото третиране на австрийските деца и тези, които живеят в държави с по -нисък стандарт: “ Целта на детските помощи е да подпомага семействата при отглеждането на техните деца. Австрия изплаща 250 милиона Евро за деца, живеещи в чужбина, въпреки че в страни като Румъния или Словакия жизнение стандарт е много по – нисък отколкото в Австрия. Въпреки индексирането работници от тези страни ще получават по – висока помощ, отколкото биха получавали в държавата попроизход”, обосновава Юлиане Богнер – Щраус – министър на Министерството на жените, семейството и младежта и дава пример с Унгария: “Там едно семейство би получавало 39,00 евро за едно дете, докато съответната помощ от Австрия в бъдеще би била 100 евро”.

Проведените реформи за детските надбавки са силно критикувани от всички партии в опозиция. На първо място с аргумента, че в тази си форма законът противоречи на законодателството на Европейския съюз. Eвропейската Комисия също в официално становище предупреждава Австрия с откриването на наказателно производство. Опозицията се опасява на второ място в отлив на работна ръка в така наречената 24-часова грижа, където заетите са предимно от Източна Европа. Също така се поставя въпросът, защо на данъкоплатци, внасящи едни и същи вноски в социалната система се предоставят различни по размер помощи. Практически в предпоставките за получаване на детски надбавки не се е променило нищо.

  • Всеки, който пребивава на територията на Република Австрия и има валидна здравна застраховка, има право на детски надбавки за всяко непълнолетно дете. Ако детето е навършило 18 години, то то трябва да отговаря на допълнителни условия. Родителите, които нямат австрийско гражданство, трябва да имат валидно разрешение за пребиваване. За да предотврати злоупотреби, компетентната данъчна служба изисква и доказателства за установяване на центъра на живот на родителите.
  • родителите не трябва да имат право на помощ за отглеждане на дете от друга държава.
  • Родителят, който подава молбата и детето трябва да живеят в едно и също домакинство. Оправомощен да подаде молба е родителят, който води домакинството, като до доказване на противното законът предвижда, че това е майката.

Детските надбавки. Компетентна е данъчната служба по настоящия адрес на родителите. Въпреки, че законодателните промени са предвидени да засегнат само семейства, чиито деца не живеят в Австрия, те ще повлияят и на административното производство в страната. Засега няма приет нормативен акт, който да определя по какъв начин ще става доказването на обстоятелството, че детето живее действително в Австрия и докато за деца, които са в училищна възраст това не би представлявало проблем, то за по – малките преценката и изискваните доказателства ще са в
компетенцията на съответния служител, който разглежда конкретния случай.


Прочетете също:


Ако имате нужда от съдействие при комуникацията си с AMS, можете винаги да се обърнете към юристите на Austria for beginners, които предоставят безплатни правни консултации на чужденци в Австрия. Своите запитвания можете да изпращате на [email protected] Повече информация може да намерите на техния сайт: www.austria4beginners.at

Автор: Маг. Северина Горанова е дипломиран юрист и един от основателите на сдружение Austria for beginners, насочено към улесняване на интеграцията на чужденци в Австрия.