Емигрантите издържат България …

Българските емигранти са най-големите инвеститори в икономиката на страната. Статистиката на БНБ показва, че през 2011 емигрантите са изпратили в България колосалната сума от 770.1 млн. евро. За сравнение размерът на преките чуждестранни инвестиции през миналата година възлиза само на 125 млн. евро.

 

Това обаче не е цялата сума пари, които те изпращат в къщи. Статистиката не може да обхване популярните и безплатни, предпочитани от гастарбайтерите канали – неофициалните. Голяма част от парите идват с автобуси и самолети, чрез приятели и познати, пристигащи в България. Данните на БНБ показват, че получените средства от работещите в чужбина българи нарастват с 8,4 % годишно. По официална информация повече от 1,2 млн. българи живеят и работят в чужбина. По неофициална – те са два пъти повече (Брой на българските граждани в чужбина (2011)).

Засилващата роля на емигрантските пари в българската икономика показват и данните на европейската статистика. България се нарежда на четвърто място в ЕС според Евростат. Без тази сериозна финансова инжекция дефицитът по текущата сметка за миналата година щеше да скочи със 160 % повече