Жилища от типа Genossenschaftswohnung в Австрия

Трудно може да се преведе понятието „Genossenschaftswohnung“ на български език – в България този модел на жилищно строителство не е популярен. Най-близко до него е преводът „Кооперативно жилище“, но той не е съвсем точен.

Характерна черта на жилищата от този тип в Австрия е, че те се строят и управляват от  асоциации за строителство с нестопанска цел (gemeinnützigen Bauvereinigung -GBV) и съответно техните наеми са много по-ниски в сравнение със свободния пазар. Това ги прави особено популярни сред живеещите в алпийската република.

Много хора целенасочено, в продължение на месеци, а понякога и години, търсят жилища от този тип, за да се настанят и живеят в тях. Те се свързват със строителните фирми и следят новите им планове. Записват се в списъците на чакащите (Warteliste) за нови и бъдещи проекти. Това е по-сигурният начин човек да попадне на своето жилище-мечта. Недостатъкът му е, че за по-привлекателните проекти често тези списъци са дълги, с по 50-100 желаещи за 1 жилище. 

Преотстъпване на жилище

Втора възможност човек да се нанесе в такова жилище е чрез преотстъпване – предишният наемател определя кой да е следващият наемател (Nachmieter) в жилището. Тази възможност обаче до голяма степен зависи от правилата на фирмата, която управлява имотите. Често на новите наематели се поставя условие те да откупят (Ablöse) всички или част от мебелите в жилището (кухня, вграден гардероб, сейф, щори на прозорците, покрития за тераси и т.н.).

Този е може би най-добре и бързо функциониращ начин за намиране на жилище от този тип – достатъчно е да се следят обявите в интернет платформите. За съжаление често изискваното Ablöse e по-скъпо от цените за услугите на брокер на имоти (Makler).

Wohn Beratung Wien

Съществува и трета възможност, при която се използват услугите на Wohn Beratung Wien:

Предимста и недостатъци на жилища от типа Genossenschaftswohnung 

Основните предимства на Genossenschaftswohnung са:

  1. Сравнително нисък наем
  2. Безсрочни договори
  3. Не се плащат комисиони на брокери

В някои проекти е предвидена възможност жилището да бъде откупено от наемателите след време (Kaufoption). Това се счита също за голямо предимство.

Основните недостатъци са:

  1. Изисква се лично финансово участие (Finanzierungsbeitrag)
  2. Все по-рядко се намират проекти в централните райони на града
  3. Големият брой желаещи да наемат такова жилище.

Личното финансово  участие е един от основните недостатъци и основна пречка пред търсещите жилище в Австрия. Често изискваната за целта сума надхвърля 30 000 евро и тя е непосилна за обикновените хора.

Строителната фирма прехвърля част от разходите по строителната дейност на наемателите. Във Виена тя е около 12,5% от стойността на строителните работи и 100% от стойността на имота. Тази сума се разпределя между наемателите, като определящи за нейния размер са размерът на жилището, делът от общите площи и т.н.

Важно е да се подчертае, че след напускането на жилището от наемателите, те получават обратно личното финансиране, с което са се включили, като за всяка година в която имотът е бил ползван под наем се удържа по 1%. Съответно за новия наемател размерът на личното участие намалява – това прави старите обекти по-лесно достъпни и атрактивни за хората без начален капитал. 

Финансиране

В обявите се използва и понятието „Genossenschaftsanteil“ вместо Finanzierungsbeitrag. Това обаче не е съвсем точно – Такава такса се плаща единствено и само на фирми, които имат действителен статут на GBV и най-често е в размер на 100 до 200 евро. Не всички фирми използващи този модел на финансиране на своите проекти работят с нестопанска цел.

Списък с някои от най-популярните асоциации за строителство с нестопанска цел е публикуван на сайта на Wohn Beratung Wien и може да бъде разгледан през този линк: www.wohnberatung-wien.


Интересни статии по темата: