ЗАКОНИ: Такса за подписване на договор за наемане на жилище във Виена

Подписването на всеки писмен договор за наемане на жилище под наем (Mietvertrag) в Австрия и продължаването на такива, подлежи на таксуване (vergebühren). Отворен остава въпроса, кой трябва да заплати тази такса (Mietvertragsgebühr).

 

Кой трябва да заплати такста

Законът в Австрия предвижда, че двете страни по договора (Vertragspartner), съвместно носят отговорност за заплащането на цялата такса. Най-често това е регулирано в договора, който двете страни подписват. Понеже договорът се предлага от наемодателя, в него стои, че таксата трябва да бъде платена от наемателя. От друга страна, понеже има свобода на договаряне, може да се договорят и други условия.

ПРИМЕР: наемодателя да заплати цялата такса или таксата да бъде разделено по равно между двете страни.

Кога трябва да бъде заплатена таксата

Таксата трябва да бъде заплатена най-късно до 15 число на втория месец, след подписване на договора. В случаите, когато наемателя дава пари на наемодателя да заплати таксата, е препоръчително да се изиска удостоверение от данъчната служба, че това е направено. Понякога стават обърквания и тогава австрийската данъчна служба се обръща към наемателя за изясняване на случая. Той трябва да изясни в последствие какво се е случило с парите, които е дал.

Размер на такста

1. При подписване на договор за наемане на жилище за конкретен период (befristeter Mietvertrag), таксата възлиза на 1% от общата сума на наемиети за този период, но най-много за 36 месеца.

ПРИМЕР: Договор за 2 години и наем в размер 500 евро. 1% от 500 х 24 = 120 евро

2. При подписването на договори за бизнес площи (магазин, складове и др.) за конкретен период, таксата възлиза на 1% от 18 пъти годишния брутен наем.

3. При подписване на безсрочен договор за наемане на жилище или друг вид помещения (unbefristeter Mietvertrag), таксата възлиза на 1% от приходите от наема за период от 36 месеца.

ПРИМЕР: Наемате безсрочно апартамент с наем 500 евро 1% от 500 х 36 = 180 евро

ВАЖНО: Договорите за наемане на жилища и други площи са валидни и без таксата за тяхното сключване да е платена! Трябва да се има обаче предвид, че австрийската данъчната служба може да си ги потърси и да начисли глоби